SSOMW (Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden) is een op waarden gebaseerd onderwijssysteem, geïnitieerd door de eminente Indiase pedagoog, leraar en oprichter van Sathya Sai scholen, universiteiten en onderwijsprogramma’s, Sathya Sai. Het accent wordt gelegd op zowel academische vorming als karakterontwikkeling, dat leidt tot een moreel leven en dat mensen aanmoedigt zich van hun innerlijke aard en capaciteiten bewust te worden.

De filosofie van SSOMW is gebaseerd op het concept van ‘educare’, waarbij men ervan uitgaat dat menselijke waarden in ieder mens latent aanwezig zijn. Je kunt ze niet van ergens buiten je halen. ‘Educare’ is het proces van het tevoorschijn brengen, het naar buiten brengen (Latijns: ‘educere’) van menselijke waarden die in je zijn en ze omzetten in actie in het dagelijks leven, om zo de menselijke persoonlijkheid volledig tot ontwikkeling te brengen.

De programma’s en activiteiten zijn gebaseerd op de vijf universele menselijke waarden van waarheid, goed gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid (zie onder ‘menselijke waarden’).

Door het verheffende leerproces van ‘educare’ ontplooien deze fundamentele menselijke waarden zich in het individu als gewenste menselijke eigenschappen zoals zelfvertrouwen, integriteit, moed, verdraagzaamheid, delen en zorgen, samenwerking en respect en eerbied voor de rechten van anderen, voor de natuur en het milieu.

De begeleider speelt een belangrijke rol in dit transformatieproces. Als een voorbeeld van de waarden is hij/zij in staat studenten aan te moedigen te groeien in zelfkennis en zelfvertrouwen en hun volledig beschikbaar vermogen als mens te realiseren.

De pedagogie is integraal onderwijs, een holistische benadering die alle aspecten van de mens en het leven raakt: fysiek, emotioneel, intellectueel en spiritueel.

Beide, wereldlijk en spiritueel onderwijs - harmonieus geïntegreerd met ethische, fysische en metafysische leringen - komen tezamen in een onderwijsfilosofie en -theorie die de mens helpen geluk en vervulling in het leven te vinden. Dit heeft weer een effect op menselijke betrekkingen en de maatschappij als geheel.