Na een nieuwe reis naar Haïti in augustus en september van dit jaar, is er nieuws over de trainingen in Sathya Sai Education in Human Values en de nieuwe ontwikkelingen in de 3 scholen die we sinds 2011 ondersteunen in de hoofdstad van Haïti. Het was een drukke maand, met trainingssessies van 2-4 dagen op twee locaties en de bouw van een nieuw schoolgebouw.

 

De trainingen in Sathya Sai Education in Human Values

Voor het eerst werd er een cursus gegeven in Saint Raphaël, een stad 5 uur ten noorden van de hoofdstad, waaraan 32 leraren van 6 verschillende scholen, 3 schooldirecteuren en een onderwijsinspecteur deelnamen. De inleiding tot de filosofie en methoden van Sathya Sai Education werd verbeterd door een op waarden gebaseerde zelfaudit en groepswerk over de 5 menselijke waarden en over hoe het programma in het curriculum van de school te introduceren. Ze waren allemaal erg enthousiast en gemotiveerd om waardenonderwijs op hun scholen toe te passen.

De tweede training werd gegeven aan de École Soleil de Hollande, een school met 700 studenten in de bergen, 2 uur ten zuiden van Port au Prince. Het thema was ‘Het scheppen van een liefdevolle omgeving op school.’ De meer geavanceerde cursus met 30 van hun leraren en 15 leraren van onze 3 scholen was spiritueel, praktisch en plezierig. Het was de eerste keer dat onze leerkrachten in de bergen verbleven en ze werden hartelijk verwelkomd door de oprichter van de school, een Nederlandse vrouw die daar al 20 jaar woont.

De trainingen zijn erg goed verlopen en waren voor iedereen inspirerend. Het gevoel van eenheid en het besef dat we allemaal hetzelfde zaadje van Gods liefde in ons hebben, was bijna tastbaar. De cursussen combineerden theorie met veel verschillende soorten praktische activiteiten. Groepswerk en presentaties, lesvoorbereiding en spellen werden uitgebreid gebruikt om praktische ervaring te bieden die de leraren vervolgens gemakkelijk konden gebruiken.
Er werden comités gevormd om het onderwijs van menselijke waarden op scholen actief toe te passen. De leraren zijn gemotiveerd om samen te werken en zijn begonnen met het voorbereiden van lessen en activiteiten. Velen begonnen ook onmiddellijk stilte zitoefeningen en andere activiteiten in hun klaslokaal te introduceren. De directeur van École Soleil de Hollande - die zelf niet aan de cursus kon deelnemen - merkte op dat hij meteen een positieve verandering in de houding en motivatie van de leraren had gezien!

 

De drie scholen die in Haïti worden ondersteund


Er wordt nu een nieuwe school gebouwd op het terrein van de school ‘École Mixte de la Nouvelle Jérusalem’. Het gebied kwam pas in mei van dit jaar beschikbaar. Dat was een hele uitdaging, omdat het de bedoeling was om de kinderen daar in september naar school te laten gaan. Na de planning en voorbereiding waren er nog maar 2 maanden over voor het bouwproces. Wonder boven wonder, met dag en nacht doorwerken, was de nieuwe school op tijd klaar om zijn deuren te openen op de officiële datum van 9 september.
Er werd besloten om er een tijdelijk gebouw van hout en golfijzer neer te zetten, maar wel van goede kwaliteit, zodat het 5-10 jaar mee kan. Dit geeft tijd voor de planning van een permanent gebouw. Het doel is om deze 3 scholen blijvende centra voor onderwijs en menselijke waarden in hun respectieve buurten te maken.

Het bestaan van de ABC for Life-school liep even gevaar door gebrek aan middelen. Gelukkig kon de school net voor het nieuwe schooljaar doorgaan dankzij een zeer gemotiveerd team van jonge leraren. ABC for life organiseerde ook een zomerkamp voor 60 kinderen met menselijke waarden en ambachten, dat eindigde met een prachtige talentenjacht.

Het is alleen dankzij de grote toewijding van de directeuren en de leraren dat de 3 scholen deze geweldige service aan de gemeenschap kunnen bieden door voor de kinderen te zorgen, die anders geen kans krijgen om naar school te gaan.

                                                                                                      Image Gallery: