Geschiedenis

Het ESSE Instituut werd in 1987 opgericht in Kopenhagen, Denemarken. Het maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van non-profit organisaties. De naam "ESSE" is een afkorting van "European Sathya Sai Education". Het woord “ESSE” is ook het Latijnse woord voor "zijn".

Door de jaren heen heeft ESSE cursussen gehouden op basis van de menselijke waarden voor leraren, ouders en opvoeders, evenals anderen die geïnteresseerd zijn om de universele menselijke waarden in hun beroep en persoonlijke leven tot uiting te brengen. De nadruk lag vooral op het opleiden van leraren en opvoeders, maar er zijn ook managementcursussen over de menselijke waarden geïntroduceerd om te voldoen aan de vraag van professionals en bedrijven op het gebied van business, geneeskunde, milieu en de sociale sector.

Als onderdeel van het ESSE Instituut vormen docenten en trainers van SSOMW een netwerk in de Europese landen om ervaringen op het gebied van praktijk, methodologie en onderzoek uit te wisselen.

 

Doelstellingen

Het Latijnse woord ESSE betekent ‘zijn’, wat symbolisch het doel van dit unieke programma weergeeft. Dit past perfect bij het nieuwe aandachtspunt in onderwijs, zoals in het UNESCO verslag van Delors wordt gepropageerd (zie onder ‘Filosofie’).

Voornaamste streefdoelen van het ESSE Instituut:

 • de ontwikkeling van een dieper begrip van de universele menselijke waarden - waarheid, goed gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid - als leidende beginselen voor een harmonieuze ontwikkeling van het persoonlijk en maatschappelijk leven;de ontwikkeling van een dieper begrip van de universele menselijke waarden - waarheid, goed gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid - als leidende beginselen voor een harmonieuze ontwikkeling van het persoonlijk en maatschappelijk leven;
 • de aanzet geven tot een leerproces dat de mens transformeert en inspireert om een leven te leiden gebaseerd op het spirituele principe van de universele menselijke waarden;
 • de deelnemers ondersteuning bieden in hun pogingen de menselijke waarden zowel in het onderwijs als in alle aspecten van hun leven met succes toe te passen;
 • de deelnemers te inspireren
  • zich van hun ware innerlijke identiteit bewust te worden en het vermogen te bevorderen om vanuit dit bewustzijnsniveau te handelen;
  • universele liefde en uitmuntendheid in hun dagelijks leven toe te passen en daardoor hun leven vervuld te doen zijn met harmonie en duurzaam geluk.

Feitelijke doelstellingen:

 • De bevordering en toepassing van programma’s in Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden. Dit gebeurt door officieel, niet-officieel en informeel onderwijs gebaseerd op de universele aspecten van de Europese cultuur. Deze programma’s zijn voor kinderen en volwassenen uit alle geledingen van de samenleving.
  ​Om dit doel te bereiken biedt het ESSE Instituut een gestandaardiseerd opleidingsprogramma aan
  • voor professionele leerkrachten/docenten binnen het officiële onderwijssysteem
  • voor beroepen buiten het formele onderwijssysteem
  • voor volwassenen, gezinnen en jongeren 

Zie het programmaoverzicht

 • De authenticiteit van het programma SSOMW (Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden) gebaseerd op de filosofie van ‘Sathya Sai Educare’ en de pedagogie van integraal onderwijs veiligstellen.