In maart 2018 is er in Boedapest, Hongarije, een Europees Sathya Sai Educatie (ESSE) seminar gehouden als onderdeel van een lopende serie ESSE seminars, gericht op het dagelijks in praktijk brengen van menselijke waarden. Deze module ging speciaal over de praktische toepassing van het menselijke waarden onderwijs met behulp van onderwijstechnieken zoals de kunst van het vragen stellen, verhalen vertellen, samenzang, meditatie, gebeden en citaten. De lessen aan de 14 deelnemers door Petra von Kalinowski (Duitsland) en Marianne Meyer (Denemarken) verschaften meer inzicht in de talloze manieren van onderwijs in universele menselijke waarden door middel van diverse activiteiten.

 

Op verzoek van de deelnemers bevatte het seminar meerdere workshops en groepsdiscussies, inclusief een rollenspel dat voor de deelnemers een uitstekend middel was om inzicht te krijgen in de manier waarop de methoden werken en waarom ze zo doeltreffende zijn.

 

Volgens de feedback die aan het eind van het seminar werd ontvangen, vonden de deelnemers zowel de lessen als de workshops heel nuttig. Een van de deelnemers had in één zin een mooie samenvatting van de cursus gemaakt: “Ik ben de vijf menselijke waarden steeds beter gaan doorgronden, niet zozeer de woorden op zich, maar als een noodzaak.” Andere commentaren benadrukten dat een rollenspel niet alleen maar heel leuk is, maar ook een integraal deel van het leerproces uitmaakt, en hoe het zijn van een voorbeeld voor de kinderen bij het onderwijs in waarden essentieel is. Sommige deelnemers waren gemotiveerd geraakt om de methoden in hun eigen leven toe te passen en tevens dieper in zelfonderzoek te delven. Alle deelnemers keken na dit weekend verlangend uit naar Module 3.