Vanuit heel Noord-Europa kwamen ervaren SSOMW leraren bijeen om hun SSOMW projecten te delen. Het werd een heel mooie, creatieve weergave van de manier waarop Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden (SSOMW) in verschillende settings in praktijk wordt gebracht. Er werden diverse inspirerende projecten geïntroduceerd,  zoals het werken met kinderen van verschillende leeftijden in gemeentelijke centra en op speciale kleuterscholen voor vluchtelingenkinderen, door middel van toneelstukjes. Verder werd er kennis gemaakt met projecten zoals een gezonde levenswijze en onderwijs in menselijke waarden als onderdeel van de opleiding tot medisch assistent. Ook in een moeilijke omgeving, zoals Haïti, waar overleven en het verkrijgen van een opleiding een dagelijkse worsteling betekenen, werd de impact van het onderwijs in menselijke waarden gepresenteerd.

 

Hoe de omstandigheden ook mogen zijn, de kracht van het programma schuilt in de erkenning van de universele menselijke waarden in iedereen, het scheppen van een sfeer van liefde en respect, en methoden om het besef hiervan te versterken en de waarden en de talrijke positieve aspecten ervan in praktijk te brengen. Het actief in de praktijk toepassen van de waarden zal tot een heel mooi karakter bijdragen, dat gegrondvest is op waarheidsliefde en integriteit.

 

Uit de feedback: De mogelijkheden voor het gebruik van SSOMW zijn werkelijk eindeloos, en voor de in SSOMW getrainde leraar een uitdrukking van diens persoonlijke talenten en ervaring. De cursus maakt ons bewust van de menselijke waarden  overal om ons heen en, nog belangrijker, in ons. De opleiding geeft ons gereedschappen voor persoonlijke toepassingen en de mogelijkheden om deze aan een bepaalde groep uit te leggen, of het nu een gezin is, kinderen, studenten, medewerkers of publiek in het algemeen. Het leren over de menselijke waarden is als het opzetten van een bril die ons helpt om die waarden overal te zien. Door een bepaalde waarde te nemen (bijvoorbeeld vrede) of een aspect (bijvoorbeeld geduld) voor zelfontwikkeling, kweekt onze persoonlijke strijd bij het tot ontwikkeling brengen van deze kwaliteiten tegelijkertijd ook begrip voor anderen. Stap voor stap worden wij een voorbeeld door voor te leven wat wij weten dat waar is: de menselijke waarden waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid zijn deel van ons geworden. Iedereen heeft diezelfde kern, dat maakt ons tot mensen! Echter, de wolken van onwetendheid verbergen de zon van ons wezen. Onderwijs in menselijke waarden bestaat uit het zich op die zon richten en het oplossen van die wolken. De methoden zijn gevarieerd en aangenaam, en kunnen worden toegepast in ons beroepsleven, bij vrijwilligerswerk en in het gezinsleven. De waarden hangen met elkaar samen en uiteindelijk is er maar één taal: de taal van het hart.