Het in september 2018 in Boedapest gehouden seminar was het laatste theoretische hoofdstuk van Cursus 1, in gang gezet in Hongarije in februari 2017, voor zowel pedagogen als deelnemers uit andere beroepen.

 

Het weekend was toegespitst op de voornaamste grondstellingen van SSOMW, namelijk ‘Eenheid van hoofd, hart en handen’, ‘Eenheid van religies’,  ‘Eenheid in verscheidenheid’, ‘Grenzen aan wensen’ en ‘Ontbaatzuchtige dienstverlening’. De lessen en workshops, aan de 13 deelnemers gegeven door Petra von Kalinowski (Duitsland) en Marianne Meyer (Denemarken), verschaften inzicht in de wortels, filosofie en praktische toepassing van deze grondslagen, zowel in het leven van alledag als op school. Bovendien verschaften de lessen de deelnemers de methodiek en praktische tips voor het voorbereiden van hun eigen individuele presentatie.

 

Volgens de feedback die aan het einde van het seminar werd ontvangen, vonden de deelnemers zowel de lessen als de workshops heel nuttig. Verscheidene commentaren wezen erop dat het seminar inspirerend was om kinderen meer bij projecten van onbaatzuchtige dienstverlening te betrekken. Andere deelnemers waren gemotiveerd geraakt om bij zelfonderzoek nog dieper te gaan en naar mogelijkheden te kijken om de grondslagen in hun eigen leven toe te passen.