Het inspirerende team van Nederlandse trainers gaf de cursus in nauwe samenwerking en onder supervisie van Marianne Meyer en Petra von Kalinowski.

Deze cursus werd met een presentatie door 6 deelnemers heel mooi afgerond. Alle deelnemers werkten aan een onderwerp met een mentor. Zij gaven blijk van hun begrip van de cursusinhoud en wisten dit op inspirerende wijze te presenteren. De onderwerpen waren heel uiteenlopend. Sommigen kwamen met heel persoonlijke verhalen, anderen met voorbeelden uit hun beroep op school of legden een link met hun omgeving en de manier waarop ze daarmee omgaan. Iedereen heeft van deze dagen samen genoten en men had waardering voor elkaars werk.