Het eerste weekend van februari 2019 betekende voor de Hongaarse deelnemers aan de seminars Education in Human Values een einde van deel 1 en een vooruitzicht op deel 2; deze cursus werd verzorgd door de docenten van het ESSE Instituut, Marianne Meyer (Denemarken) en Petra von Kalinowski (Duitsland). Bij deze gelegenheid voltooiden ook de eerste twee pedagogen het hele trainingsprogramma dat zij hadden doorlopen. Zij studeerden af nadat ze met succes een veldproject Onderwijs in Menselijke Waarden hadden uitgevoerd.

 

In tegenstelling tot de vorige seminars, die een diep inzicht gaven in de basiselementen en de filosofie van Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden, werden deze keer de plaatselijke deelnemers zelf de presentatoren en de sprekers het publiek. De sessie was een gelegenheid voor de leden van het Hongaarse team om hun begrip van de filosofie en hun vaardigheden om dit over te brengen aan andere mensen, te tonen. Het weekend was vol unieke lezingen door de deelnemers, die licht wierpen op de verschillende facetten van de menselijke waarden en hoe deze op elk aspect van het leven eenvoudig kunnen worden toegepast.

 

Het weekend werd gestart met een goed gestructureerde en zeer informatieve presentatie over de waarde van onbaatzuchtige liefde en de vele manieren om het op de diverse gebieden van het dagelijks leven, van familie tot werkomgeving, in praktijk te brengen. De volgende deelnemer ging verder op dit onderwerp en introduceerde een praktische aanpak ervan door liefde te gebruiken bij de diverse middelen die zich richten op het oplossen van conflicten op het werk. De derde presentatie ging opnieuw in op de toepassing van menselijke waarden in het professionele veld, waarbij deze keer de mogelijkheden voor maatschappelijk werkers om de kwaliteit van sociale dienstverlening door menselijke waarden te verbeteren, werden besproken.

 

Omdat menselijke waarden alle aspecten van het leven met elkaar verweven, inclusief religie, introduceerde een volgende presentatie hoe waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid door de leringen en traditie van het Jodendom worden uitgedrukt.

De eindpresentatie benadrukte de rol en aanpak van een ideale leraar bij het geven van waardegeoriënteerd onderwijs aan kinderen.

 

In cursus 3 introduceerden de afstudeerders het uitstekende werk dat ze hadden verricht in het geven van onderwijs en oriëntatie in menselijke waarden aan zowel kinderen als ouders van een groep gezinnen gedurende een periode van een jaar.

 

De bijeenkomst eindigde met een ceremoniële uitreiking van de certificaten van cursus 1 en cursus 3 en een vooruitblik op wat in cursus 2 te verwachten is voor degenen die net cursus 1 hebben afgesloten.