Het ESSE Instituut biedt seminars in SSOMW (Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden) aan voor leerkrachten en pedagogen, ouders en anderen die het belangrijk vinden de universele menselijke waarden in hun beroep en ook in hun persoonlijk leven tot uitdrukking te brengen.

Het programma omvat drie stadia en de inhoud is gebaseerd op de algemene aspecten van de Europese cultuur.

Cursus 1 is het inleidende niveau, dat de filosofie, methodes en essentiële beginselen van SSOMW, waarin Sathya Sai Onderwijs zich van andere op waarde gebaseerde programma’s onderscheidt, introduceert. Ze is bestemd voor professionele leerkrachten, ouders en anderen die belang stellen in deze educatieve benadering en de toepassing ervan in het persoonlijke, beroepsmatige en gezinsleven.

Cursus 2 is het middenniveau, bestemd voor hen die cursus 1 met succes hebben afgerond en een dieper inzicht in de basiskennis en haar toepassingen geeft. De inhoud van de cursus wordt aangeboden via lessen en workshops en krijgt door wisselwerking tussen de deelnemers nog meer verdieping.

Ter afsluiting van cursus 1 en cursus 2 wordt door de deelnemers een werkstuk ingeleverd en een presentaties gegeven, waarna zij een getuigschrift ontvangen.

Cursus 3 is de laatste fase. Deze cursus bereidt stafleden van de SSO-instellingen en professionele leerkrachten voor om het programma van Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden te kunnen geven. De cursus wordt afgesloten met de presentatie van een thesis gebaseerd op een SSOMW-project, ontwikkeld en uitgevoerd door de betreffende student. Dit wordt beloond met een getuigschrift.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud, klik op: ESSE Institute Programme Overview [PDF]

“Menselijke waarden voor het leven”

Onder de titel ‘Menselijke waarden voor het leven’ worden aanvullende seminars aangeboden voor hen die de basiskennis van Sathya Sai Onderwijs hebben; deze zullen op verzoek worden georganiseerd.