A Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása (Sathya Sai Education in Human Values – SSEHV) egy olyan emberi értékeken alapuló oktatási módszer, amelyet a kiváló indiai oktató és tanár, a Sathya Sai iskolák, egyetemek és oktatási programok alapítója, Sathya Sai indított el. Ez a rendszer nagy hangsúlyt fektet mind az elméleti tudásra, mind pedig a jellem fejlesztésére, ami lehetőséget nyújt az erkölcsösebb életre, illetve arra ösztönzi az embereket, hogy felfedezzék saját benső természetüket és az önmagukban rejlő lehetőségeket.

Az SSEHV filozófiája az „Educare” fogalmán alapszik, amely szerint az emberi értékek minden emberi lényben benne rejlenek, és ezeket külső forrásból nem lehet megszerezni. Az Educare egy olyan oktatási folyamat, amely előhozza a mindenkiben benne rejlő emberi értékeket, és átülteti őket a mindennapi gyakorlatba, ezáltal alakítva ki a teljes emberi személyiséget.

A programok és akciótervek az egyetemes öt emberi értéken alapszanak, melyek az igazság, a helyes viselkedés, a béke, a szeretet és erőszakmentesség (lásd „Emberi értékek”).

Az „Educare” felemelő oktatási folyamata során ezek az emberi értékek olyan kívánatos tulajdonságok formájában kerülnek a felszínre, mint az önbizalom, becsületesség, bátorság, béketűrés, osztozkodás és gondoskodás, együttműködés, illetve embertársaink, környezetünk és a természet jogainak tisztelete.

Az oktatók nagy szerepet játszanak ebben az átalakulási folyamatban. Példamutatásuk révén képesek ösztönözni a diákokat az önismeretük és önbizalmuk fejlesztésében, valamint teljes emberi potenciáljuk felfedezésében.

A pedagógia az integrál oktatásra épül, egy olyan holisztikus megközelítésre, amely érinti az emberi lét és személyiség minden oldalát, azaz a fizikai, érzelmi, szellemi és spirituális aspektust egyaránt.

Mind a világi, mind a spirituális oktatás – az erkölcsi, fizikai, metafizikai tanításokkal harmonikus egységet képezve – egy olyan filozófiában és oktatási elméletben egyesül, amely segítséget nyújt az embereknek, hogy elérjék a boldogságot és kiteljesedést, és ami később az emberi kapcsolatokban és társadalmi léptékben is meg fog mutatkozni.