Dit seminar was helemaal gericht op de praktische toepassing van Educare m.b.t. projecten die op menselijke waarden georiënteerd zijn. Het programma bevatte delen van Cursus 2, Module 3, met de hoofdonderwerpen ‘Eenheid van Religies’, ‘Eenheid van Hoofd, Hart en Handen’ en ‘Grenzen aan Wensen’, alsmede project planning binnen het raamwerk van Go-Green, plus slotpresentaties door deelnemers van Cursus 2.

In samenhang met ‘Menselijke Waarden Leiderschap’ werden eminente personen uit het Oude Testament besproken. Tevens nog een slotpresentatie rond het project ‘Educare in Beweging’, dat een voorbeeld gaf van experimenteel leren-door-doen met demonstraties van verschillende gymnastiekoefeningen in relatie tot de Menselijke Waarden.

Tot slot presenteerden de deelnemers hun bijdragen inzake project planning, speciaal met het oog op hun eindproject in samenhang met Cursus 3. Het doel was, bepaalde ideeën uit te werken rond de internationale Go-Green beweging.