Az ESSE Intézet különböző Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása szemináriumokat kínál tanároknak, nevelőknek, szülőknek és bárkinek, aki az egyetemes emberi értékeket a hivatásában vagy a magánéletében alkalmazni kívánja.

A program három részből áll, amelyek tartalma az európai kultúra egyetemes jellegzetességein alapszik.

Az 1. kurzus a belépőszint, amely bemutatja a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása filozófiáját és azon alapelveit, módszereit, amelyek megkülönböztetik más értékorientált programoktól. A kurzus a hivatásos oktatók, szülők és mindazon nem szakmabelieknek előtt egyaránt nyitva áll, akiket érdekel az oktatás ilyen típusú megközelítése és alkalmazása a magánéletben, a munkában és családi körben.

A 2. kurzus a középfokú szint, amely az alapismeretek mélyebb megértését és alkalmazását kínálja azok számára, akik sikeresen elvégezték az 1. kurzust. A képzés tartalma előadásokon és műhelygyakorlatokon keresztül kerül átadásra, a megértést pedig az aktív részvétel segíti.

Az 1. és 2. kurzus egy otthoni feladattal és egy prezentáció teljesítésével zárul, sikeres elvégzésüket pedig oklevél igazolja.

A 3. kurzus az utolsó követelmény. Ez a kurzus szolgál az ISSE (Sathya Sai oktatási intézeti) oktatók, illetve a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása Programot levezető hivatásos oktatók felkészítésére. A kurzus egy olyan szakdolgozat elkészítésével  és bemutatásával zárul, amely egy, a végzős hallgató által kidolgozott és véghezvitt Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása projekten alapszik. A sikeres teljesítést oklevél igazolja.

Bővebb információt itt talál: ESSE Intézet programáttekintő [PDF]

“Emberi értékek az életben”

Igény szerint további előadásokat kínálunk ebben a témakörben azoknak, aki már ismerik a Sathya Sai oktatási rendszert.