ESSE institūts piedāvā SSEHV seminārus (Satja Sai Izglītība Cilvēciskajās Vērtībās) skolotājiem un izglītības darbiniekiem, vecākiem un citiem, kas ir ieinteresēti ieviest vispārcilvēciskās vērtības savās profesijās, kā arī personiskajās dzīvēs.

Programma sastāv no trīs posmiem, un tās saturs balstās uz Eiropas kultūras vispārējiem aspektiem.

1.kurss ir ievadlīmenis, kas iepazīstina ar SSEHV filozofiju un pamatprincipiem un metodēm, ar ko Satja Sai Izglītība atšķiras no citām uz vērtībām orientētām programmām. Tā tiek piedāvāta profesionāliem pasniedzējiem, vecākiem, kā arī neprofesionāļiem, kas ir ieinteresēti šajā izglītības pieejā un tās pielietošanā privātajā, profesionālajā un ģimenes dzīvē.

2.kurss ir vidējais līmenis, kas piedāvā tiem, kas izgājuši 1. kursu, dziļāku izpratni par pamatzināšanām un to pielietojumu. Kursa viela tiek apgūta ar lekcijām, darbnīcām un padziļināti izprasta caur dalībnieku mijiedarbību.

1. un 2. kurss noslēdzas ar dalībnieku patstāvīgu darbu izstrādi un prezentāciju. Kursus pabeidzot, tiek izsniegts sertifikāts.

3.kurss ir noslēdzošais etaps. Šis kurss sagatavo ISSE dalībniekus un profesionālus pedagogu mācībspēkus lai vadītu Satja Sai Izglītības Programmu Cilvēciskajās Vērtībās. Tas noslēdzas ar tēžu prezentāciju, kas balstās uz SSEHV projektu, ko izstrādājis un ieviesis pats students. Kurss tiek noslēgts, saņemot sertifikātu.

Detalizētu satura aprakstu var atrast šeit: ESSE Institute Programme Overview [PDF]

“Cilvēciskās Vērtības dzīvei”

Tiem, kas apguvuši Satja Sai Izglītības pamatus, tiek piedāvāti papildus semināri ar nosaukumu “Cilvēciskās Vērtības dzīvei”, kas tiek organizēts pēc pieprasījuma.