Történet

Az ESSE Intézetet egy világméretű nonprofit oktatási hálózat tagjaként alapították 1987-ben Koppenhágában. Az „ESSE” elnevezés a „European Sathya Sai Education” (Európai Sathya Sai Oktatás) rövidítése, és egyúttal latinul a „lenni” igét is jelenti.

Az intézet az évek során számtalan értékközpontú szemináriumot tartott tanároknak, szülőknek, nevelőknek és mindazoknak, akik az egyetemes emberi értékeket a hivatásuk, illetve a magánéletük részévé kívánják tenni. E szemináriumok elsődlegesen a tanárok és nevelők képzésére fókuszálnak, ugyanakkor az értékközpontú menedzsment-szemináriumok is megjelentek a kínálatban, válaszul az üzlet, egészségügy, illetve a társadalmi és környezetvédelmi szektor területén tevékenykedő szakemberek és társaságok igényeire.

Az ESSE Intézet részeként az SSEÉO tanárok és oktatók hálózatot hoztak létre az európai országokban, hogy megosszák egymással tapasztalataikat a gyakorlat, a módszertan és a kutatás területén.

 

 

Célok és feladatok

Az ESSE latinul azt jelenti, „lenni”, ami szimbolikusan jól összegzi a program célját, és tökéletesen illik a Delors-féle UNESCO tanulmány (lásd “Filozófia”) által támogatott új oktatási fókuszponthoz is.

Az ESSE Intézet főbb céljai:

 • az egyetemes emberi értékeknek – az igazságnak, a helyes cselekedeteknek, a szeretetnek, a békének és az erőszakmentességnek – mint a magán- és társadalmi élet harmonikus fejlesztését segítő vezérelveknek a mélyebb megértése
 • egy olyan oktatási program elindítása, amely átalakítja az embert, és arra ösztönzi, hogy az egyetemes emberi értékek spirituális alapelveire épülő életet éljen
 • a résztvevők támogatása azon erőfeszítéseikben, hogy sikeresen alkalmazzák az emberi értékeket az oktatásban és az élet más területein egyaránt
 • a résztvevők ösztönzése arra, hogy
  • tudatába kerüljenek igaz benső kilétüknek, és hogy a tudatosságnak e szintjéről cselekedjenek
  • alkalmazzák a mindennapi életben az egyetemes szeretetet és kiválóságot, hogy egy harmonikus, tartósan boldog életet éljenek

Feladatok:

 • a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása programok támogatása és megvalósítása tanintézeti, tanintézet melletti és azon kívüli keretek között, az európai kultúra egyetemes jellegzetességeire építve. E programok egyaránt szólnak gyermekeknek és felnőtteknek.
  A feladat megvalósítása érdekében az ESSE Intézet egységes oktatói programot kínál:
  • a hivatalos oktatási rendszeren belül dolgozó tanároknak/oktatóknak;
  • azon szakmabelieknek, akik nem a hivatalos oktatási rendszer keretein belül tevékenykednek;
  • felnőtteknek, családoknak és fiataloknak.
  Részletesebb információ a Program oldalon található.
 • a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása program hitelességének biztosítása, amely a Sathya Sai Educare filozófiáján, illetve az integrál oktatás pedagógiáján alapszik.