Vēsture

ESSE institūts tika nodibināts 1987. gadā Kopenhāgenā, Dānijā. Tas ietilpst pasaules bezpeļņas institūtu tīmekļa sastāvā. Nosaukums ESSE” ir saīsināts no Eiropas Satja Sai Izglītība”, tāpat arī latīņu valodā tas nozīme būt”.

Jau no pašiem pirmsākumiem tas organizēja uz vērtībām orientētus seminārus skolotājiem un izglītības darbiniekiem, kā arī citiem, kas bija ieinteresēti cilvēcisko vērtību ieviešanā savās profesijās, kā arī personīgajā dzīvē. Galvenā uzmanība tika pievērsta skolotāju un pedagogu apmācībai, bet ir ieviesti arī uz vērtībām balstīti vadības semināri, lai reaģētu uz profesionāļu un uzņēmumu pieprasījumu biznesa, medicīnas, sociālās un vides sfērās.

ESSE institūta ietvaros SSEHV skolotāji un pasniedzēji veido tīklu visās Eiropas valstīs, lai dalītos pieredzē prakses, metodoloģijas un pētniecības jomās.

Uzdevumi un mērķi

ESSE latīņu valodā nozīmē “būt”, kas simboliski apraksta šīs unikālās programmas mērķi. Tas ideāli atbilst jaunajam izglītības fokusam, kas tiek popularizēts Delorsa UNESCO atskaitē (skat. Filozofijas sadaļā).

Galvenie ESSE institūta mērķi ir:​

 • Attīstīt dziļāku izpratni par Vispārcilvēciskajām Vērtībām: patiesību, pareizu rīcību (tikumību), mīlestību, mieru un nevardarbību kā vadlīnijas harmoniskai sociālās un personīgās dzīves attīstībai;
 • Uzsākt mācību procesu, kas cilvēku transformē un iedvesmo dzīvot tādu dzīvi, kas balstās uz Vispārcilvēcisko Vērtību garīgo principu;
 • Iedvesmot dalībnieku;
 • Apzināties patieso iekšējo būtību un veicināt spēju rīkoties, izejot no šī apzinātības līmeņa;
 • Pielietot cilvēka ikdienas dzīvē universālo mīlestību un pilnību, lai piepildītu viņa dzīvi ar harmoniju un ilgstošu laimi.

ESSE institūta uzdevumi ir:​

 • Popularizēt un realizēt Satja Sai Cilvēcisko Vērtību Izglītības programmas. Tas tiek īstenots caur formālu un neformālu izglītību, kas balstās uz Eiropas kultūras vispārīgajiem aspektiem. Šīs programmas ir paredzētas bērniem un pieaugušajiem no visām dzīves sfērām.

  Lai īstenotu šo uzdevumu, ESSE institūts piedāvā Standarta Apmācības Programmu:

  • Profesionāliem skolotājiem un izglītības darbiniekiem valsts izglītības sistēmā,
  • Profesijām ārpus valsts izglītības sistēmas,
  • Pieaugušajiem, ģimenēm un jauniešiem.

   

  (Skat. Programmu lapu).

 • Nodrošināt SSEHV programmas autentiskumu, kas balstās Satja Sai Educare filozofijā un Integrētās Izglītības pedagoģijā.

ESSE nodaļa Krievijā

Kopš 2015. gada ESSE institūtam ir nodaļa Krievijā, kas piedāvā skolotāju apmācību Satja Sai Izglītībā un apmācības kursus vērtību izglītībā dažādās nozarēs.