SSEHV pedagoģija ir holistiskā pieejā balstīta integrēta izglītība, kas aptver visus cilvēka personības aspektus un pieskaras katram dzīves faktoram. Tā apvieno laicīgo un garīgo izglītību.

SSEHV mērķis ir integrēt Vispārcilvēciskās vērtības mācību programmā, ietverot šīs vērtības visos izglītības aspektos,  gan mācīšanās, gan pasniegšanas procesā. Būtiski ir, ka tas tiek darīts, veidojot mīlestības piepildītu vidi un kultūru.  Tādēļ skolotājam ir galvenā loma kā mīlestības paraugam.

Programma neuzstāda nepieciešamību pēc izmaiņām esošajā mācību programmā. Tā vienīgi tiecas panākt esošās programmas bagātināšanu un efektivitāti, lai tajā iekļautu jaunu vērtību līmeni.

Tas tiek panākts ar piecu mācības tehniku palīdzību: meditāciju vai sēdēšanu klusumā, lūgšanām vai mantru skandēšanu, stāstu stāstīšanu, kopīgu dziedāšanu, grupas akivitātēm un citām līdzvērtīgām metodēm, kas nodrošina pilnu mācību aktivitāšu kompleksu un ietver ķermeni, prātu un garu.

Stāstu stāstīšanas mērķis ir ierosināt interesi, attīstīt iztēli un izziņas garu, veicināt zinātkāri un spēju vizualizēt, tāpat arī radīt izpratni, empātiju un iecietību, kā arī uzlabot atšķiršanas spēju un atmiņu. Stāsti iesaista sirdi un prātu dinamiskā procesā, kas piešķir nozīmi un vērtību cilvēka dzīvei, attīstot uzvedības modeļus.

Lūgšanas vai mantru skandēšana uzlabo atmiņu un koncentrācijas spēju, asina intuīciju, kā arī paceļ garu un sirdi augstākiem ideāliem.

Lūgšanas palīdz sagatavoties klusumam un rada iekšēju mieru, meditācija vai sēdēšana klusumā palīdz iekšēji savienoties ar mīlestības enerģiju un attīsta miera sajūtu. Tā palīdz kontrolēt maņas, ierosina pašanalīzi un stiprina izziņas garu. Tā asina intelektu un veicina intuīcijas attīstību, atmiņas uzlabošanos un koncentrācijas spējas.

Kopīga dziedāšana attīsta koncentrāciju, sadarbības spējas un komandas garu. Tāpat arī tā attīsta līdzsvaru, mieru, prieku un mīlestību. Ir daudzi pētījumi, kas liecina par mūzikas dziedniecisko iedarbību, jo tā savieno sirdi un elpošanu vienā ritmā, tāpat arī attīsta mūzikālās spējas, ķermeņa prāta un gara vienotību.

Grupas aktivitātes, kā piemēram, dialogi, radošās aktivitātes, teātris un lomu spēles, sociālās iesaistīšanās un labdarības projekti palīdz bērniem atrast tiešu veidu, kā izpratni par vērtībām ieviest ikdienas dzīves situācijās. Aktīvas nodarbes dod iespēju bērniem pieredzēt praksē to, kas ir saprasts teorijā. Aktivitātes attīsta radošumu un iztēli, veicina atšķiršanas spējas un abstrakto domāšanu. Tās sekmē pašdisciplīnu,  sociālo likumu un pienākumu izpratni, kā arī izpratni par apkārtējo vidi.