Február első hétvégéjén tartotta meg a magyar résztvevőknek az ESSE Intézet képviseletében Marianne Meyer (Dánia) és Petra von Kalinowski (Németország) az Emberi Értékek Oktatása első tanfolyamának záró modulját, kilátásba helyezve a következő fejezetet is. Szintén ekkor került sor a teljes oktatási programot elsőként teljesítő két pedagógus diplomamunkájának bemutatására is azt követően, hogy sikeresen elvégezték az Emberi Értékek Oktatásával kapcsolatos projektfeladatukat.

A Sathya Sai Emberi Értékek Oktatásának alapelveit és filozófiáját részletesen bemutató korábbi szemináriumoktól eltérően a mostani alkalommal a magyar résztvevők maguk váltak a hallgatóság előadóivá és oktatóivá egyaránt.  A program lehetőséget adott a csapat tagjainak annak bemutatására, hogy mennyire sajátították el elméletben ezeket az elveket és mennyire tudják azokat átadni másoknak is. A hétvége a résztvevők közötti tartalmas beszélgetések és eszmecserék jegyében telt el, rávilágítva arra, hogy milyen változatos módon nyilvánulnak meg az emberi értékek, illetve hogy mennyire könnyű azokat a mindennapi életünk bármilyen területén alkalmazni.

A hétvége egy jól megszerkesztett és információban gazdag előadással kezdődött az önzetlen szeretet értékéről, illetve arról, hogy mennyiféleképpen lehet azt átültetni a gyakorlatba mindennapjaink számtalan területén, kezdve a családi élettől egészen a munkahelyi környezetig.  A következő előadó a témát folytatva olyan gyakorlati módszereket, eszközöket mutatott be, amelyek a munkahelyi konfliktusoknak a szeretet erején keresztül történő feloldására irányulnak. A harmadik előadó szintén azt mutatta be, hogy miként használhatók az emberi értékek szakmai életünkben, különös hangsúlyt fektetve ezúttal a szociális munkások lehetőségeire, amelyekkel nagy mértékben javíthatják munkájuk színvonalát.

Mivel az emberi értékek átszövik életünk minden területét, beleértve a vallást is, a következő előadás azt mutatta be, hogy az igazság, a tisztesség, a békesség, a szeretet és az erőszak-nélküliség hogyan jut kifejezésre a zsidó vallás tanításaiban és hagyományaiban. Az utolsó előadás pedig arról szólt, hogy mi a szerepe és milyennek kell lennie egy eszményi tanárnak, akinek a gyermekek értékeken alapuló nevelése a feladata.

Ami a 3. kurzust illeti, a tanfolyam végzősei remek munkát végeztek, aminek köszönhetően az elmúlt egy év alatt gyerekeket, szülőket és családok csoportjait ismertették meg az emberi értékekkel.

A rendezvény befejezéseképpen az előadók az 1. és a 3. kurzus sikeres elvégzését igazoló okleveleket, illetve tájékoztatást kaptak arról, hogy mi várja a 2. kurzuson azokat, akik most végezték el az 1. kurzust.