Het Europese Sathya Sai Educatie Instituut (ESSE Instituut) biedt trainingsprogramma's en activiteiten aan in Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden (SSOMW).

SSOMW is een educatief programma dat de universele menselijke waarden; waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid, die mensen uit alle culturen en geloofsovertuigingen gemeen hebben, ontwikkelt en bevordert. Het programma is bedoeld om de inherente positieve eigenschappen, die ons helpen een zinvoller en gelukkiger leven te leiden, naar buiten te brengen. Daarmee wordt een levenslang transformatieproces op gang gebracht, waardoor een gezond karakter wordt gevormd.

Het universele aspect van de waarden en de focus op positieve zelftransformatie maken het SSOMW-programma interessant voor individuen van alle leeftijden, met een verscheidenheid van interesses en achtergronden. Het programma wordt in verschillende omgevingen gebruikt; zowel in gezinnen als ook op scholen als in bedrijven. Het ESSE-instituut is van dienst geweest bij professionals uit het onderwijs, het bedrijfsleven, het management, de geneeskunde en de sociale wetenschappen in heel Europa en wereldwijd.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de basisfilosofie en het programma van het Instituut. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact

ESSE Institute
(European Sathya Sai Education Institute)
Copenhagen, Denmark

e-mail: info@esseinstitute.org

Links

ISSE SE Institute
(Institute Sathya Sai Education South Europe)
Athens, Greece

https://www.isse-se.org

Values Transform

https://www.valuestransform.org